labrador duck

labrador duck teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labrador duck labrador ördeği

labrador duck terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duck duck goose ördek ördek kaz
labrador labrador
labrador retriever labrador köpeği
labrador tea labrador çayı
newfoundland and labrador newfoundland ve labrador
labrador dog labrador köpeği
labrador mix labrador karışımı
labrador current labrador akımı
yellow labrador sarı labrador
newfoundland labrador newfoundland labrador
black labrador, siyah labrador,
golden labrador retriever altın labrador geri almak
black labrador retriever siyah labrador geri almak
race labrador labrador yarışı
a labrador breed labrador cins
off labrador labrador dışında
beijing duck pekin ördeği
black duck kara ördek
blue duck mavi ördek
bombay duck çiroz
canvas duck tuval ördek
cold duck şampanyalı bir içki
dabbling duck yavru ördek
dead duck ölü ördek
diving duck dalgıç ördek
duck ördek
duck and drake ördek ve drake
duck hawk ördek şahin
duck on a rock kayanın üzerinde ördek
duck out dışarı ördek
duck press ördek presi
duck shove ördek kıpırdatmak
duck soup ördek çorbası
duck's arse ördek kıçı
duck's ass ördek kıçı
duck-billed dinosaur ördek gagalı dinozor
duck-billed platypus ördek gagalı ornitorenk
duck-egg ördek yumurtası
duck-egg blue ördek yumurtası mavisi
duck-legged ördek bacaklı
duck-walk ördek yürüyüş
eider duck eider ördek
ferruginous duck ferruginous ördek
fish duck balık ördek
harlequin duck alacalı ördek
lame duck topal ördek
lame duck amendment topal ördek değişikliği
lame-duck session topal ördek oturumu
like water off a duck's back ördeğin üzerinden su gibi çıkmak
mandarin duck mandalina ördek