labra

labra teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labra labra