laboured

laboured teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
laboured zahmetli

laboured terimi için benzer kelimeler ve anlamları

laboured breathing yorgun nefes
laboured over uğraştı
laboured steps yorucu adımlar
laboured for için çabaladı