labour camp

labour camp teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı