laborsaving

laborsaving teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
laborsaving emek tasarruflu