laboring

laboring teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı