laborer

laborer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı