laboratorial

laboratorial teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
laboratorial nitekim laboratuvar

laboratorial terimi için benzer kelimeler ve anlamları

laboratorial examination laboratuvar incelemesi