labor-intensive

labor-intensive teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labor-intensive emek yoğun

labor-intensive terimi için benzer kelimeler ve anlamları

labor intensive emek yoğun
labor-intensive industries emek yoğun endüstriler
labor-intensive goods emek yoğun mallar
labor intensive process emek yoğun süreç
labor intensive economy emek yoğun ekonomi
less labor-intensive daha az emek yoğun
labor-intensive jobs emek yoğun işler
labor-intensive industry emek yoğun sanayi
highly labor intensive yüksek emek yoğun
labor-intensive production emek yoğun üretim
labor-intensive sectors emek yoğun sektörler
labor-intensive manufacturing emek yoğun üretim
labor-intensive task emek yoğun görev
are labor intensive emek yoğun
labor and capital intensive. emek ve sermaye yoğun.
labor-intensive enterprises emek yoğun girişimler
very labor intensive çok emek yoğun
labor-intensive method emek yoğun yöntem
more labor intensive daha fazla emek yoğun
is labor intensive emek yoğun
labor intensive operation emek yoğun operasyon
labor-intensive project emek yoğun proje
too labor intensive emek yoğun
extremely labor intensive aşırı emek yoğun
labor intensive products emek yoğun ürünler
time and labor intensive yoğun emek ve zaman
labor-intensive businesses emek yoğun işletmeler
labor-intensive nature emek yoğun doğa
they are labor intensive emek yoğun
labor-intensive work emek yoğun iş
time consuming and labor intensive zaman alıcı ve emek yoğun
labor intensive farming emek yoğun tarım
labor-intensive practices emek yoğun uygulamalar
a labor-intensive task emek yoğun bir görev
is less labor intensive daha az emek yoğun
labor-intensive manual emek yoğun el kitabı
was less labor intensive than daha az emek yoğundu
most labor intensive en fazla emek yoğun
be labor intensive emek yoğun olmak
labor-intensive commodities emek yoğun mallar
the most labor-intensive sector emek yoğun sektör
a labor-intensive business emek yoğun bir işletme
labor-intensive assembly operations emek yoğun montaj işlemleri
less labor intensive than daha az emek yoğun
labor intensive manufacturing goods emek yoğun üretim malları
labor intensive company emek yoğun şirket
labor intensive part emek yoğun kısmı
manual labor intensive processes el emeği yoğun işlemler
u.s. department of labor's bureau of labor statistics bize. çalışma bölümü istatistik bürosu
labor and non-labor emek ve emeksizlik