labor-intensive

labor-intensive teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labor-intensive emek yoğun