labor day

labor day teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labor day iş günü

labor day terimi için benzer kelimeler ve anlamları

u.s. department of labor's bureau of labor statistics bize. çalışma bölümü istatistik bürosu
labor and non-labor emek ve emeksizlik
department of labor's bureau of labor statistics çalışma bölümü istatistik bürosu
day labor günlük işçilik
labor day weekend iş günü hafta sonu
labor day holiday işçi bayramı tatili
labor's day emek günü
by labor day emek gününe göre
day labor center günlük işçilik merkezi
national day labor organizing network ulusal iş gücü örgüt ağı
in observance of labor day iş günü dikkate alınarak
labor day celebration doğum günü kutlaması
through labor day emek gününden
labor day parade işçi günü geçit töreni
due to labor day doğum günü nedeniyle
after labor day doğum gününden sonra
day labor work günlük işçilik
first labor day ilk doğum günü
post labor day doğum günü sonrası
day after day günden güne
day by day günden güne
day in, day out gün içeri
day to day günden güne
day-by-day günden güne
day-to-day günden güne
live from day to day günden güne yaşamak
day in day out gün dışarı gün
day in and day out gün ve gün dışarı
from day to day günden güne
on a day to day basis bir günden güne
day to day basis gün ve gün bazında
day-to-day business günlük iş
day to day operations günlük işlemler
day-to-day management günlük yönetim
day to day life günden güne yaşam
day a day gün gün
day-to-day work günlük işler
day-to-day activities günlük aktiviteler
day to day running günden güne koşu
day-to-day lives günlük yaşamlar
all day every day bütün gün her gün
day-to-day affairs günlük işler
day-to-day issues günlük sorunlar
day by day basis gün be gün
in the day to day günden güne
day to day care günlük bakım
on a day to day bir günden güne
day-to-day banking günlük bankacılık
day-to-day tasks günden güne görevler
day-to-day decisions günlük kararlar