labor camp

labor camp teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labor camp çalışma kampı

labor camp terimi için benzer kelimeler ve anlamları

camp coordination and camp management kamp koordinasyonu ve kamp yönetimi
slave labor camp köle çalışma kampı
forced labor camp zorunlu çalışma kampı
migrant labor camp göçmen çalışma kampı
migratory labor camp göçmen çalışma kampı
hard labor camp ağır çalışma kampı
u.s. department of labor's bureau of labor statistics bize. çalışma bölümü istatistik bürosu
labor and non-labor emek ve emeksizlik
department of labor's bureau of labor statistics çalışma bölümü istatistik bürosu
aid-de-camp yaver
aide-de-camp yaver
base camp ana kamp
boot camp kamp çizme
break camp kamp kurmak
camp kamp
camp bastion kamp kalesi
camp bed kamp yatağı
camp car kamp arabası
camp chair kamp sandalyesi
camp david kamp david
camp david accords camp david anlaşmaları
camp fever tifo
camp fire kamp ateşi
camp fire boy kamp ateşi erkek
camp fire girl kamp ateşi kız
camp follower parti taraftarı
camp it up kamp kurmak
camp lejeune lejeune kampı
camp meeting kamp toplantısı
camp out dışarda kamp
camp oven kamp fırın
camp pendleton camp pendleton
camp pie kamp pastası
camp robber kamp soyguncusu
camp shirt kamp forması
camp site kamp alanı
camp springs kamp yayları
camp stove kamp ateşi
camp-drafting kamp-çekim
concentration camp toplama kampı
day camp kamp günü
death camp ölüm kampı
detention camp gözaltı kampı
fat camp şişman kampı
health camp sağlık kampı
high camp yüksek kamp
holiday camp tatil kampı
honor camp şeref kampı
internment camp toplama kampı
labour camp çalışma kampı