labiovelarize

labiovelarize teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labiovelarize labiovelarize