labiomental

labiomental teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labiomental labiomental