labioglossopharyngeal

labioglossopharyngeal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı