labioglossolaryngeal

labioglossolaryngeal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı