labio-

labio- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labio- labio-