labilization

labilization teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labilization kararsızlığa