lability

lability teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
lability oynaklığı