labialization

labialization teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labialization labialization