labetalol hydrochloride

labetalol hydrochloride teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labetalol hydrochloride labetalol hidroklorür

labetalol hydrochloride terimi için benzer kelimeler ve anlamları

labetalol labetalol
acriflavine hydrochloride akriflavin hidroklorür
amiodarone hydrochloride amiodaron hidroklorür
aniline hydrochloride anilin hidroklorür
betaine hydrochloride betain hidroklorür
betaxolol hydrochloride betaxolol hidroklorür
buprenorphine hydrochloride buprenorfin hidroklorür
buspirone hydrochloride buspirone hidroklorür
chloroprocaine hydrochloride kloroprokain hidroklorür
cyclobenzaprine hydrochloride siklobenzaprin hidroklorür
diltiazem hydrochloride diltiazem hidroklorür
dipivefrin hydrochloride dipivefrin hidroklorür
eflornithine hydrochloride eflornithine hidroklorür
esmolol hydrochloride esmolol hidroklorür
fluoxetine hydrochloride fluoksetin hidroklorür
hexylcaine hydrochloride heksilkain hidroklorür
hydrochloride hidroklorid
hydromorphone hydrochloride hidromorfon hidroklorür
levobunolol hydrochloride levobunolol hidroklorür
mepivacaine hydrochloride mepivakain hidroklorür
methadone hydrochloride metadon hidroklorür
methamphetamine hydrochloride metamfetamin hidroklorür
mitoxantrone hydrochloride mitoksantron hidroklorür
naftifine hydrochloride naftifin hidroklorür
nalbuphine hydrochloride nalbuphine hidroklorür
naloxone hydrochloride nalokson hidroklorür
oxycodone hydrochloride oksikodon hidroklorür
terazosin hydrochloride terazosin hidroklorür
tetracaine hydrochloride tetrakain hidroklorür
thiamine-hydrochloride tiyamin hidroklorür
gonadorelin hydrochloride gonadorelin hidroklorür
quinacrine hydrochloride kinakrin hidroklorür
pyridoxine hydrochloride piridoksin hidroklorür
metformin hydrochloride metformin hidroklorür
glucosamine hydrochloride glukozamin hidroklorid
lidocaine hydrochloride lidokain hidroklorür
hydrochloride salt hidroklorür tuzu
thiamine hydrochloride tiamin hidroklorür
diphenhydramine hydrochloride difenhidramin hidroklorür
loperamide hydrochloride loperamid hidroklorür
tramadol hydrochloride tramadol hidroklorür
amitriptyline hydrochloride amitriptilin hidroklorür
hydroxylamine hydrochloride hidroksilamin hidroklorür
cocaine hydrochloride kokain hidroklorür
bupropion hydrochloride bupropion hidroklorür
hydrochloride acid hidroklorür asit
cetirizine hydrochloride setirizin hidroklorür
thiamin hydrochloride tiamin hidroklorür
pilocarpine hydrochloride pilokarpin hidroklorür
tetracycline hydrochloride tetrasiklin hidroklorür