labelling

labelling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labelling etiketleme