labelled

labelled teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labelled etiketli

labelled terimi için benzer kelimeler ve anlamları

clearly labelled açıkça etiketlenmiş
labelled with etiketli
is labelled etiketli
are labelled etiketli
to be labelled etiketlenecek
eco-labelled eko-etiketli
labelled accordingly buna göre etiketlenmiş
labelled-line etiketli hat
being labelled etiketli
has been labelled etiketlendi
box labelled etiketli kutu
were labelled etiketlendi
radioactively labelled radyoaktif olarak etiketlenmiş
non-labelled olmayan etiketli
specifically labelled özellikle etiketlenmiş
falsely labelled yanlış etiketli
was labelled etiketlendi
labelled products etiketli ürünler
double-labelled çift etiketli
can be labelled etiketlenebilir
are labelled with etiketli
labelled dose etiketli doz
labelled diagram etiketli diyagram
pre-labelled önceden etiketli
suitably labelled uygun şekilde etiketlenmiş
must be labelled etiketli olmalı
it is labelled etiketli
should be labelled etiketlenmeli
labelled projects etiketli projeler
marked or labelled işaretli veya etiketli
is labelled with etiketli
button labelled etiketli düğme
isotope labelled etiketli izotop
private labelled products özel etiketli ürünler
peroxidase labelled etiketli peroksidaz
labelled use etiketli kullanım
doubly labelled water iki kat etiketli su
well-labelled iyi etiketli
c-labelled urea c etiketli üre
variously labelled çeşitli etiketler
ce labelled ce etiketli
often labelled sık sık etiketli
have been labelled etiketlendi
labelled appropriate uygun etiketlenmiş
could be labelled etiketli olabilir
labelled packaging etiketli ambalaj
typically labelled genellikle etiketli
properly labelled containers uygun şekilde etiketlenmiş kaplar
labelled electricity etiketli elektrik
labelled warnings etiketli uyarılar