labella

labella teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labella labella