label

label teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
label etiket

label terimi için benzer kelimeler ve anlamları

front label and back label ön etiket ve arka etiket
care label bakım etiketi
off label etiket kapalı
off-label etiket kapalı
private label özel etiket
record label kayıt etiketi
red label kırmızı etiket
union label sendika etiketi
zebra label zebra etiketi
open-label açık etiketli
label claim etiket talebi
white label beyaz etiket
off-label use etiket dışı kullanım
rating label derecelendirme etiketi
open-label study açık etiketli çalışma
warning label uyarı etiketi
designer label tasarımcı etiketi
shipping label nakliye etiketi
product label ürün etiketi
food label gıda etiketi
label elements etiket elemanları
address label adres etiketi
private label products özel etiket ürünleri
music label müzik etiketi
own label kendi etiketi
nutrition label beslenme etiketi
mailing label posta etiketi
open-label trial açık etiketli deneme
quality label kalite etiketi
return label iade etiketi
fashion label moda etiketi
clean label temiz etiket
label maker etiket yapımcısı
label holder etiket tutucu
energy label enerji etiketi
brand label marka etiketi
marking label işaretleme etiketi
label printer etiket yazıcısı
patient label hasta etiketi
black label siyah etiket
back label geri etiket
drug label ilaç etiketi
on-label üzerine etiket
label information etiket bilgisi
hazard label tehlike etiketi
label copy etiket kopyası
wine label şarap etiketi
type label tür etiketi
prescription label reçete etiketi
label printing etiket baskısı