labefaction

labefaction teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labefaction labefaction