labdanum

labdanum teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labdanum laden