labarum

labarum teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labarum labarum