labara

labara teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labara labara