kana-majiri

kana-majiri teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kana-majiri kana-majiri

kana-majiri terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kana kana
kana to kanji kanji için kana