kan.

kan. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kan. kan.