kampala

kampala teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kampala kampala

kampala terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kampala convention kampala kongresi
done, kampala bitti, kampala