kameez

kameez teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kameez kameez

kameez terimi için benzer kelimeler ve anlamları

salwar kameez salwar kameez
shalwar kameez shalwar kameez