kame

kame teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kame kame