kamchatka

kamchatka teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kamchatka kamçatka

kamchatka terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kamchatka peninsula kamçatka yarımadası