kambal

kambal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kambal kambal