kamakura

kamakura teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kamakura kamakura

kamakura terimi için benzer kelimeler ve anlamları

great buddha of kamakura, kamakura'nın büyük budası,