kamahi

kamahi teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kamahi kamahi