kama

kama teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kama kama

kama terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kama sutra kama sutra