kaluga

kaluga teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kaluga kaluga