kalpis

kalpis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalpis kalpis