kalpak

kalpak teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalpak kalpak

kalpak terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kara-kalpak karakalpakçaya
kara-kalpak autonomous republic kara-kalpak özerk cumhuriyeti