kalpa

kalpa teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalpa kalpa