kalmuck

kalmuck teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalmuck kalmuck