kalmar

kalmar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalmar kalmar

kalmar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kalmar sound kalmar sesi
kalmar union kalmar birliği
kalmar county kalmar county