kalmar

kalmar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalmar kalmar