kallidin i

kallidin i teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kallidin i ben kallidin

kallidin i terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kallidin ii kallidin ii