kallak

kallak teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kallak kallak