kalium

kalium teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalium potasyum