kalimba

kalimba teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalimba kalimba