kalif

kalif teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalif kalif