kalian

kalian teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalian kalian